Annonser: infoannonser

banner

Om K&N Konsult

Med över 25 års erfarenhet av konsultbranschen erbjuder vi oss att vara ett
utomstående, nyttigt "bollplank" vid olika projekt eller nysatsningar.
Vi tar även med glädje emot totalt projektansvar och kan efter givna ramar
komma med hela konceptförslag.

K&N konsult drivs av Leif Dahlstedt
och har säte i Grödinge, Botkyrka utan för Stockholm.

Företagets hela namn är Krog & nöjeskonsult.
Namnet antyder att det är inom den sektorn vi startade vår verksamhet.
Det är fortfarande inom krognäringen vi får våra flesta uppdrag men idag
arbetar vi med gott resultat tillsammans med de flesta branscher.

"Klokheten har vi från våra erfareheter.
Erfareheterna kommer från våra dumheter."
Citat: S. Guity